Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
69 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 16A/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej of... 2005-07-05
30 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczanie... 2005-06-30
29 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe, ek... 2005-06-29
68 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 16/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej... 2005-06-27
139 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 52/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 51/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2005-06-23
138 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 51/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu p.n.: „Budo... 2005-06-23
137 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 50/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium Sprawności Edukacyjno-Wychowawczych o... 2005-06-23
136 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 49/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zgody Senatu UKSW na utworzenie Ośrodka Dokumentacji i Studiów nad Os... 2005-06-23
135 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 48/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo – finansowego UKSW na 2005 rok 2005-06-23
134 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 47/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Katedry Historii Kultury Chrześcijańskiego Wschodu na Wydz... 2005-06-23