Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
133 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 46/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Katedry Kościelnej Procedury Administracyjnej na Wydziale ... 2005-06-23
132 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 45/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie podjęcia starań o utworzenie w UKSW nowego kierunku studiów „wychowan... 2005-06-23
131 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 44/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia uzupełniających magisterskich studiów zaocznych na kierunk... 2005-06-23
130 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 43/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia uzupełniających magisterskich studiów na kierunku administ... 2005-06-23
129 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 42/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Prawa 2005-06-23
67 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 15A/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejsze... 2005-06-23
28 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie przedłużenia Centralnej Rejestracji Kandydatów 2005-06-17
27 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów,... 2005-06-16
66 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 15/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2005-06-10
65 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 14/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2005-06-10