Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
96 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania "Zeszytów Prawniczych" 2005-01-20
95 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie objęcia patronatem prac nad przygotowaniem wydania pism Matki Elżbi... 2005-01-20
94 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia uzupełniających magisterskich studiów eksternistycznych n... 2005-01-20
93 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 6/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie zmian w strukturze Instytutów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 2005-01-20
92 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 5/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie powołania sekcji "Teologia Kultury" na Wydziale Teologicznym 2005-01-20
91 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 4/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2005 . r. w sprawie utworzenia Zakładu Edytorstwa i Krytyki Tekstu 2005-01-20
90 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 3/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia Instytutu Filologii Polskiej 2005-01-20
89 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 2/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie wystąpienia do Państwowej Komisji Akredytacyjnej o wyrażenie zgody n... 2005-01-20
88 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Ferencowi Madlowi 2005-01-20
52 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 1/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie oznaczeń literowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Kardynał... 2005-01-07