Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
35 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w organizacji administracji centralnej 2005-08-26
72 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 19/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejsz... 2005-08-18
34 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w Uniwe... 2005-07-28
33 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie stawek wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli aka... 2005-07-28
32 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych ... 2005-07-26
85 2005 Pismo okólne Pismo Okólne Nr 3/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynał a Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lipca 2005 r. zmieniające pismo okólne w sprawie opłat za przewód doktorski, przewód hab... 2005-07-21
71 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 18/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia programu i regulaminu studiów doktoranckich prowadzony... 2005-07-14
70 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 17/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie przydziału pomieszczeń 2005-07-13
39 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie opłat za zaoczne studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym 2005-07-13
31 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie NR 32/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pobierania opłat za wydanie druków związa... 2005-07-13