Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
64 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 13/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2005-06-10
63 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 12/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2005-06-10
62 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 11/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2005-06-10
26 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w strukturze Instytutów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 2005-06-10
25 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych 2005-06-09
24 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2005 . r. w sprawie wynagrodzenia za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym ... 2005-06-08
23 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2005. r. w sprawie procedur kontroli finansowej w UKSW 2005-06-07
22 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wnioskowania, przyznawania i rozli... 2005-06-01
21 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Zakładu Edytorstwa i Krytyki Tekstu 2005-06-01
20 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Instytutu Filologii Polskiej w ramach Wydziału Nauk H... 2005-06-01