Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
75 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 22/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2005-10-14
141 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 55/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do projektu planu rzeczowo-finansowe... 2005-09-29
140 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 54/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na 2005 rok 2005-09-29
40 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za kursy specjalne 2005-09-29
74 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 21/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2005 r. w sprawie powołania Komisji ds. Socjalnych 2005-09-27
38 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 września 2005 r. w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem stu... 2005-09-19
37 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2005 Rektora Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 września 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim ... 2005-09-19
73 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 20/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 września 2005 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzyst... 2005-09-13
86 2005 Pismo okólne Pismo Okólne Nr 4/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 września 2005 r. w sprawie upoważnienia Prorektorów i Dziekanów 2005-09-05
36 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2005 Rektora Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2005 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów 2005-09-01