Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 42/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie zasad zaciągania zobowiązań finansowych, w tym dokonywania wydatków oraz sprawowania kontroli finansowej w tym zakresie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 42
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2005-11-04
rok 2005
kategoria Organizacja
podkategoria Finanse
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi wydatkowanie zasady finansowe
załączniki