Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 9/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie zniesienia katedr: Logiki i Metodologii Nauk Prawnych oraz Europejskiego Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa.

pozycja 85
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2004-02-19
rok 2004
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi likwidacja katedra wydział prawa i admninistracji
załączniki