Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
45 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 października 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe... 2003-10-15
11 2003 Decyzja Rektora Decyzja Nr 11/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 października 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejs... 2003-10-03
44 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej przez studentów za zak... 2003-10-01
43 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2003 r. w sprawie utworzenia Zakładu Duchowości Europejskiej 2003-09-30
42 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Prawa 2003-09-30
81 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 29/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie współpracy z Uniwersytetem w Marianpoli 2003-09-25
80 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 28/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie współpracy z Uniwersytetem w Kairze 2003-09-25
79 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 27/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Teologicznego 2003-09-25
78 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 26/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Prawa 2003-09-25
77 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania fi... 2003-09-25