Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
36 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie zasad wnioskowania, przyznawania i rozliczania dotacji na badania... 2003-07-11
5 2003 Decyzja Rektora Decyzja Nr 5/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej ofe... 2003-07-07
35 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie struktury organizacyjnej Instytutu Studiów nad Rodziną 2003-07-01
34 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe, ek... 2003-06-30
33 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2003/2004 2003-06-27
76 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 23/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Kultury Audiowizualnej na Wydziale N... 2003-06-26
75 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 22/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Filozoficznych w Punkcie Konsultacy... 2003-06-26
74 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 21/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia zamiejscowego Punktu Konsultacyjnego Uniwersytetu Kardynał... 2003-06-26
73 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 20/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie struktury organizacyjnej Instytutu Studiów nad Rodziną 2003-06-26
72 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia studiów magisterskich na kierunku informatyka i ekonometria 2003-06-26