Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
64 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie podjęcia działań oszczędnościowych w UKSW w roku budżetowym 2003 2003-04-10
63 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2003-04-10
62 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe wypłacane poza limitem o... 2003-04-10
61 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie udziału honorariów z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokr... 2003-04-10
21 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz s... 2003-04-10
20 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 6/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie obowiązków jednostek organizacyjnych UKSW w zakresie stosowania ... 2003-04-03
19 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Biura Audytu Wewnętrznego 2003-03-25
60 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej 2003-03-20
59 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 6/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny działki gruntu 2003-03-20
58 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 5/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zmian w Statucie UKSW 2003-03-20