Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
86 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 34/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia studiów podyplomowych Edukacji Europejskiej oraz st... 2003-11-20
49 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2003 r. w sprawie regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń po... 2003-10-31
48 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorow... 2003-10-31
47 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zmiany w strukturze Wydziału Teologicznego 2003-10-24
46 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 32/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zmiany w strukturze Wydziału Teologicznego 2003-10-24
85 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2003 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie zmiany w strukturze Wydziału Teologicznego 2003-10-23
84 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 32/2003 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie zmiany w strukturze Wydziału Teologicznego 2003-10-23
83 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 31/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie planu wydawniczego UKSW 2003-10-23
82 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 30/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo – finansowym UKSW na 2003 rok 2003-10-23
12 2003 Decyzja Rektora Decyzja Nr 12/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniej... 2003-10-22