Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
57 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 4/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Teologicznego w Radomiu w zamiejscowy ośrodek d... 2003-03-20
3 2003 Decyzja Rektora Decyzja Nr 3/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. nagród 2003-02-25
18 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 4/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie dni wolnych od pracy w roku 2003 2003-02-10
17 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia Katedry Pedagogiki Mediów 2003-02-10
16 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 2/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów należących do UKSW 2003-01-29
2 2003 Decyzja Rektora Decyzja Nr 2 /2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie oznaczeń literowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Kardy... 2003-01-27
56 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 3/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego UKSW na 2003 rok 2003-01-23
55 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 2/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Katedry Pedagogiki Mediów 2003-01-23
54 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa J. Em. Kardynałowi Janowi Korcowi 2003-01-23
15 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie zasad przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora za o... 2003-01-17