Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
27 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wnioskowania przez nauczycieli akademickich o... 2003-05-29
26 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 2003-05-08
25 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne i podyplomo... 2003-05-06
4 2003 Decyzja Rektora Decyzja Nr 4/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika Rektora ds. centralnej rejestracji kandydatów ... 2003-05-05
24 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ... 2003-04-15
23 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie opłat wnoszonych przez cudzoziemców za każdą podjętą formę kszt... 2003-04-14
22 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przy... 2003-04-14
91 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2003-04-10
66 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany regulaminu studiów 2003-04-10
65 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Prawa Inwestycyjnego i Inwestycji Z... 2003-04-10