Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
71 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 18/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo – finansowego UKSW na 2003 rok 2003-06-26
70 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 17/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie pokrycia straty bilansowej za rok 2002 2003-06-26
69 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2002 2003-06-26
68 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie poparcia inicjatywy Senatu SGGW ustanowienia Roku 2004 Rokiem Władysł... 2003-06-26
67 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 14/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Art. 31 ust. 3 Ustawy o szkolnictwie wyższym 2003-06-26
32 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 18/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za prace z postępowaniem rekrutacyjnym 2003-06-25
31 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 17/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie dni wolnych od pracy w roku 2003 2003-06-23
30 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dni wolnych w roku 2003 2003-06-12
29 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe, e... 2003-06-12
28 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia biblioteki specjalistycznej na Wydziale Prawa 2003-06-05