Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
66 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów 2002-04-18
65 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Translatoryki (język rosyjski) 2002-04-18
42 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 5/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie przydziału pomieszczenia dla administracji centralnej Uniwersytetu 2002-04-08
9 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad ogłaszania aktów prawnych stanowionych przez organy Uniwe... 2002-04-05
8 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości 2002-03-26
7 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne i podyplomowe... 2002-03-22
6 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wyznaczenia dnia 29 marca 2002 r. dniem wolnym od pracy 2002-03-22
5 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 6/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie utworzenia Wyższego Studium Zawodowego Nauk Ścisłych w ramach W... 2002-03-15
64 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Wyższego Studium Zawodowego Nauk Ścisłych... 2002-03-14
63 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie przekształcenia studiów podyplomowych „Sztuka” prowadzonych na Wydziale ... 2002-03-14