Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
29 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe... 2002-10-01
85 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 31/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie struktury Instytutu Ekologii i Bioetyki 2002-09-26
84 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 30/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie utworzenia Instytutu Pedagogiki im. Św. Jana Bosko 2002-09-26
83 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 29/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania fi... 2002-09-26
82 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 28/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie przekształcenia Fundacji ATK w Fundację Uniwersytetu Kardynała Stefa... 2002-09-26
28 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 września 2002 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ekologii i Bioetyki 2002-09-02
27 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 września 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów 2002-09-02
26 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2002-08-09
25 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie nazwy sekcji "Muzykologia Kościelna" 2002-08-08
24 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Instytutu Socjologii 2002-08-08