Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
19 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie zasad wydawania profilaktycznych posiłków i napojów pracowniczych UKSW 2002-06-04
16 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 17/ 2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 czerwca 2002 r. w sprawie obowiązków jednostek organizacyjnych UKSW w zakresie stosowani... 2002-06-03
77 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 23/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie utworzenia Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa 2002-05-29
76 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 22/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przejęcia przez UKSW w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej poł... 2002-05-29
75 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 21/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie podjęcia działań oszczędnościowych w UKSW w roku budżetowym 2002 2002-05-29
43 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 6/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie ryczałtowego wynagradzania kierowców za pracę w godzinach nadliczbowych 2002-05-28
15 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie opłat za egzaminy wstępne i wydanie dokumentów związanych z tokiem ... 2002-05-24
14 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2002/2003 2002-05-24
13 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2002 r. w sprawie reorganizacji w Instytucie Nauk Historycznych UKSW 2002-05-20
12 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2002 r. w sprawie zmiany nazwy Studium Caritas 2002-05-20