Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
74 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 20/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie reorganizacji w Instytucie Nauk Historycznych UKSW 2002-05-09
73 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie uzupełniających magisterskich studiów zaocznych na kierunku politologia, ... 2002-05-09
72 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 18/2002 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie zmiany nazwy Studium Caritas 2002-05-09
71 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 17/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie odpłatności za zajęcia 2002-05-09
70 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2002-05-09
69 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe wypłacane poza limitem oraz ... 2002-05-09
68 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 14/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie pokrycia straty bilansowej za 2001 rok 2002-05-09
67 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za rok 2001 2002-05-09
11 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 2002-04-30
10 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie wyznaczenia dnia 2 maja 2002 r. dniem wolnym od pracy 2002-04-23