Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
23 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie używania samochodów prywatnych do celów służbowych 2002-08-05
22 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany struktury sekcji: Historia na Wydziale Nauk Historycznyc... 2002-08-01
21 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie wynagrodzenia za prace z postępowaniem rekrutacyjnym 2002-07-05
20 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lipca 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: opłat za studia zaoczne, wieczorowe, eks... 2002-07-05
81 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 27/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany struktury sekcji: Historia na Wydziale Nauk Historycznych i Sp... 2002-06-20
80 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 26/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie nazwy sekcji "Muzykologia Kościelna" 2002-06-20
79 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Instytutu Socjologii 2002-06-20
78 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2002 rok 2002-06-20
18 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zasad rozliczeń badań statutowych i własnych w UKSW 2002-06-13
17 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 18/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa 2002-06-06