Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
62 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Panu prof. dr. hab. Krzysztofowi Sk... 2002-03-14
61 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Panu prof. dr. hab. Andrzejowi Stel... 2002-03-14
41 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 4/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich UKSW Niezależne... 2002-03-05
40 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 3/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika Rektora ds. centralnej rejestracji kandyd... 2002-02-25
4 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego UKSW 2002-02-25
60 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 6/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum ds. Informatyzacji 2002-02-21
59 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 5/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie Regulaminu ogólnych zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok ... 2002-02-21
58 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 4/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia kalendarza wyborczego oraz powołania komisji wyborczej 2002-02-21
57 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 3/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie programu inwestycyjnego UKSW na lata 2002 – 2004 2002-02-21
56 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 2/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmiany regulaminu organizacyjnego UKSW 2002-02-21