Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
47 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 10/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2002 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. komputeryzacji 2002-10-30
46 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2002 r. w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych w dniu 31 października 2002 r. 2002-10-28
86 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 32/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 października 2002 r. w sprawie utworzenia Instytutu Historii Sztuki 2002-10-17
34 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 października 2002 r. w sprawie utworzenia Instytutu Historii Sztuki 2002-10-17
45 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 8/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad przekazywania bezpłatnych egzemplarzy publikacji Wydawni... 2002-10-10
44 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 7/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Rekrutacji 2002-10-09
33 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2002 r. w sprawie struktury Instytutu Ekologii i Bioetyki 2002-10-01
32 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/02 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2002 r. w sprawie utworzenia Instytutu Pedagogiki im. św. Jana Bosko 2002-10-01
31 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 32/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2002 r. w sprawie stawek wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć przez nauczycie... 2002-10-01
30 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2002 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w... 2002-10-01