Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
51 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 14/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie powołania rzeczoznawców w celu zasięgnięcia ich opinii w postępowa... 2002-11-29
50 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 13/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie Regulaminu udostępniania zasobu Archiwum Uniwersytetu Kardynała ... 2002-11-29
91 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 37/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wykonanie inwestycji obejmujące... 2002-11-21
90 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 36/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie współpracy z Uniwersytetem w Trnawie 2002-11-21
89 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 35/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie Projektu Ustawy o finansowaniu nauki, z dnia 14 listopada 2002 r. 2002-11-21
88 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 34/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia stanowiska trzeciego prodziekana na Wydziale Prawa 2002-11-21
87 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wyboru przedstawiciela UKSW do Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej 2002-11-21
49 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 12/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie działań zmierzających do zredukowania deficytu budżetowego 2002-11-04
48 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 11/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji ds. Socjalnych 2002-11-04
35 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2002 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pas... 2002-10-31