Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 5/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie: reorganizacji katedr na Wydziale Prawa

pozycja 3
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2001-03-12
rok 2001
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi wydział katedra zmiana struktury wydział prawa i admninistracji
załączniki