Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 9/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 marca 2001r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2001/2002

pozycja 7
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2001-03-30
rok 2001
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rekrutacja opłata rekrutacyjna
załączniki