Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 13/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia katedr na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

pozycja 11
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2001-06-25
rok 2001
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi wydział utworzenie katedra wydział matematyczno-przyrodniczy
załączniki