Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 22/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2001 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzeń za zajęcia zlecone pracownikom naukowo-dydaktycznym spoza Uniwersytetu płatnych z bezosobowego funduszu płac w I semestrze roku akademickiego 2001/2002 oraz ustalenia opłaty za zajęcia na studiach dziennych w przypadku powtarzania roku spowodowanego niezadowalającymi wynikami w nauce

pozycja 20
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2001-10-26
rok 2001
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi nauczyciel akademicki wynagrodzenie umowy cywilnoprawne niebędących pracownikami
załączniki