Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 76/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie ewidencjonowania, pobierania i rozliczania druków ścisłego zarachowania związanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stopnia naukowego oraz prawidłowego przechowywania druków będących dokumentami publicznymi lub blankietami dokumentów publicznych

pozycja 500
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2023-12-11
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria brak danych
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi druki ścisłego zarachowania
załączniki