Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 19/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji pracowników, zasad realizacji oraz finansowania mobilności w celach dydaktycznych (STA) oraz w celach szkoleniowych (STT) w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2023/2024 w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA131-HED-000136070

pozycja 495
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2023-12-01
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rekrutacja szkolenie dydaktyczna erasmus erasmus+
załączniki