Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
388 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 117/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni w wymiarze ½ ... 2022-09-30
387 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 116/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na okres 2 lat 2022-09-30
386 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 115/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na okres 2 lat 2022-09-30
385 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 114/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieo... 2022-09-30
384 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 113/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora na okres 1 roku 2022-09-30
383 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 112/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora UKSW z działalności uczelni za ... 2022-09-30
382 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 111/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakres... 2022-09-30
381 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 110/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakres... 2022-09-30
380 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 109/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakres... 2022-09-30
379 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 108/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Andrzeja Michałowskiego (WA, UAM) na re... 2022-09-30