Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
307 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 78/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 57/2020 w sprawie wzoru umowy, wysokości opłat z... 2022-07-21
306 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 77/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zapewnienia właściwych warunków pracy pracownikom Uniwersytetu Kar... 2022-07-21
305 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 76/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 41/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2022-07-21
304 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 69/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Warszawie z dnia 21 lipca 2022r. w sprawie powołania odwoławczej komisji konkursowej do rozpatrzenia odwołań od d... 2022-07-21
303 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 75/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 18/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2022-07-18
291 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 64/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2022-07-14
290 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 11/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 28/2021 Rektora U... 2022-07-13
289 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 67/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2022 r. zmieniająca Decyzję 80/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskieg... 2022-07-12
286 2022 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 63/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zawierania przydzielenia uprawnień administratora na sprzęcie służ... 2022-07-12
283 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 62/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 74/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wys... 2022-07-07