Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 98/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 października 2022 r. w sprawie zasad postępowania z pieczęciami urzędowymi oraz pieczątkami i cechownikami służbowymi w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 420
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2022-10-18
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi pieczątki pieczęć urzędowa zasady c. mechanizmy kontroli 10. dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
załączniki