Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
378 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 107/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia dr. hab. Artura Błażejewskiego, prof. UWr (IA, UWr) na... 2022-09-30
377 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 12/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rekrutacji studentów i d... 2022-09-30
376 2022 Decyzja Prorektora Decyzja 29/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wpisania na listę Egzaminatorów Kwali... 2022-09-29
375 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 28/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie nieuruchomienia w roku akademickim... 2022-09-29
360 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 95/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Statutu Niepublicznego Przedszkola Uniwersytetu K... 2022-09-28
358 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 84/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca Decyzję Nr 13/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2022-09-28
357 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 94/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 71/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2022-09-28
356 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 83/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Interdyscyplinarnej dla dziedziny nauk medyczny... 2022-09-28
353 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 11/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2022 r. w sprawie otwarcia naboru wniosków ... 2022-09-26
352 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 27/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2022 r. w sprawie nieuruchomienia w roku akademickim... 2022-09-26