Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
329 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 88/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2022-08-22
328 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 23/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie nieuruchomienia w roku akademickim... 2022-08-22
320 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 87/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2022-08-18
327 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 22/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wpisania na listę Egzaminatorów Kw... 2022-08-18
326 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 21/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wpisania na listę Egzaminatorów Kw... 2022-08-18
325 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 20/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wpisania na listę Egzaminatorów Kw... 2022-08-18
324 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 19/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wpisania na listę Egzaminatorów Kw... 2022-08-18
323 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 18/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wpisania na listę Egzaminatorów Kw... 2022-08-18
322 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 17/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wpisania na listę Egzaminatorów Kw... 2022-08-18
321 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 16/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wpisania na listę Egzaminatorów Kw... 2022-08-18