Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 108/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 9/2020 Rektora UKSW w sprawie ewidencjonowania, pobierania i rozliczania druków ścisłego zarachowania związanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stopnia naukowego oraz prawidłowego przechowywania druków będących dokumentami publicznymi lub blankietami dokumentów publicznych

pozycja 489
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2022-11-22
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zarządzenie zmieniające druki ścisłego zarachowania c. mechanizmy kontroli 13. ochrona zasabów
załączniki