Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
318 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 15/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 sierpnia 2022 r. zmieniająca Decyzję Nr 1/2022 Prorektora ds.... 2022-08-16
317 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 71/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia składu Komitetu Sterującego i Biura Zarządzania Projekt... 2022-08-10
316 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 85/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu powoływania i pracy egzaminatorów ora... 2022-08-10
315 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 12/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 28/2021 Rektora U... 2022-08-08
314 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 84/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2021 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia Re... 2022-08-08
312 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 83/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2022-07-26
311 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 82/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świa... 2022-07-26
310 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 81/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem 2022-07-22
309 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 80/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 67/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2022-07-22
308 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 79/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 37/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2022-07-22