Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
282 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 61/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2021 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia Regul... 2022-07-07
281 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 60/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wys... 2022-07-07
280 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 59/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 91/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wys... 2022-07-06
279 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 58/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie procedury wewnętrznego badania karier zawodowych absolwentów UKSW 2022-07-06
278 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 57/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia Filii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War... 2022-07-06
277 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 10/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwersy... 2022-07-04
276 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 56/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki badawczej o nazwie Centrum L... 2022-07-04
275 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 55/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie przekształcenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie... 2022-07-04
274 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 62/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem „Multidyscyplinarne Centrum... 2022-07-04
272 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 8/2022 Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjn... 2022-07-04