Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
66 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 14/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego ds. realizacji projektu pn.: „Wiem... 2022-02-28
65 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia Reg... 2022-02-28
64 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Ste... 2022-02-25
63 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 14/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora na okres 2 lat 2022-02-25
62 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 200/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2022-02-25
61 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyboru dr. Dariusza Filipa do senackiej komisji ds. mienia i finansów 2022-02-25
60 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyboru dr Joanny Ossowskiej do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów 2022-02-25
59 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania dr. inż. Krzysztofa Dziedzica na członka Rady Uczelni Uniwe... 2022-02-24
58 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Alojzego Z. Nowaka na recenzenta w postępow... 2022-02-24
57 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. n. med. dr h.c. Marka Krawczyka na recenzent... 2022-02-24