Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 55/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie przekształcenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ogólnouczelnianą jednostkę badawczą o nazwie Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 275
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2022-07-04
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi przekształcenie jednostki organizacyjnej
załączniki