Szczegóły dokumentu

Obwieszczenie Nr 9/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 75/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2022/2023

pozycja 244
rodzaj Obwieszczenie Rektora
data publikacji 2022-06-27
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rekrutacja tekst jednolity
załączniki