Szczegóły dokumentu

Obwieszczenie Nr 8/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie obowiązku posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami autorów publikacji ORCID (Open Researcher and Contributor ID) oraz wzorów oświadczeń upoważniających UKSW do wykazania osiągnięć pracownika w poszczególnych dyscyplinach, niezbędnych do przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej

pozycja 941
rodzaj Obwieszczenie Rektora
data publikacji 2020-12-18
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi tekst jednolity elektroniczny identyfikator orcid
załączniki