Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 55/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2015/2016 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 55
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2015-11-06
rok 2015
kategoria Dydaktyka
podkategoria Pomoc materialna
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studenci pomoc materialna stypendium zapomoga socjalne
załączniki