Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 69/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Anatomii Wirtualnej i Symulacji Chirurgicznej im. Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 69
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2015-12-16
rok 2015
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi jednostka utworzenie centrum centrum anatomii
załączniki