Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
64 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 65/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów Uniwersytetu Ka... 2014-10-02
63 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 64/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 48/2011 Rektora UKSW z dnia 30 listopada 20... 2014-10-01
62 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2014 r. w sprawie ustalenia limitu środków oraz planu wykonania prac związanyc... 2014-10-01
61 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2014 r. w sprawie utworzenia Instytutu Informatyki na Wydziale Matematyczno-Pr... 2014-10-01
60 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 61/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2014 r. w sprawie utworzenia Instytutu Chemii na Wydziale Matematyczno-Przyrod... 2014-10-01
59 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 60/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2014 r. w sprawie utworzenia Instytutu Matematyki na Wydziale Matematyczno-Prz... 2014-10-01
58 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 59/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 60/2012 Rektora UKSW z dnia 17 września... 2014-09-30
57 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 58/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zasad wjazdu, parkowania i udostępniania miejsc par... 2014-09-30
3 2014 Pismo okólne Pismo Okólne nr 3/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany pisma okólnego nr 3/2013 Rektora UKSW z dnia 11 lipca 20... 2014-09-30
221 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 132/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Regulaminu organizacyjnego Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyrel... 2014-09-25