Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 59/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 60/2012 Rektora UKSW z dnia 17 września 2012 r. w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 58
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2014-09-30
rok 2014
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia stacjonarne opłaty odpłatne zarządzenie zmieniające wzory umów
załączniki