Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
220 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 131/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. korygująca Uchwałę nr 28/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2014-09-25
219 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 130/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisania umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Po... 2014-09-25
218 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 129/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu Instytutu Informatyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych 2014-09-25
217 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 128/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu Instytutu Chemii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych 2014-09-25
216 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 127/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu Instytutu Matematyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych 2014-09-25
215 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 126/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu „Identyfikacji wybranych grup kult... 2014-09-25
214 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 125/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjn... 2014-09-25
213 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 124/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wzoru umowy o odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Kardynała Stefana ... 2014-09-25
212 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 123/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na... 2014-09-25
211 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 122/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 185/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji dyscypl... 2014-09-25