Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
227 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 138/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na... 2014-10-30
226 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 137/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na... 2014-10-30
225 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 136/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na... 2014-10-30
224 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 135/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na... 2014-10-30
223 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 134/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na... 2014-10-30
222 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 133/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego części... 2014-10-30
257 2014 Decyzja Rektora Decyzja Nr 13/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z ogłoszeniem konkursu ... 2014-10-24
258 2014 Decyzja Rektora Decyzja Nr 12/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2014 r. zmieniająca Decyzję nr 21/2012 Rektora UKSW z dnia 7 września 2012 r. w s... 2014-10-20
66 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 67/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 października 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 36/2014 Rektora UKSW z dnia 22 maja 2014 r... 2014-10-15
65 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 66/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ustanowienia Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturow... 2014-10-02