Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 60/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2014 r. w sprawie utworzenia Instytutu Matematyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

pozycja 59
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2014-10-01
rok 2014
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi wydział utworzenie instytut
załączniki