Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
79 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 81/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniające... 2014-11-24
245 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 156/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podypl... 2014-11-20
244 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 155/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne trzecieg... 2014-11-20
243 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 154/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Coach Rodzinny na Wydziale Studió... 2014-11-20
242 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 153/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o wdrożeniu i doskonaleniu w Uniwersytecie Kardyn... 2014-11-20
241 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie opinii o zmianie nazwy zakładu na Wydziale Prawa Kanonicznego 2014-11-20
240 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 151/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania... 2014-11-20
78 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 80/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie 70/2014 Rektora UKSW z dnia 31 października 2014... 2014-11-18
77 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 79/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 35/2012 Rektora UKSW z dnia 19 czerwca 2012 r... 2014-11-14
76 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 78/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. ... 2014-11-14