Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 81/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2014/2015 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 79
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2014-11-24
rok 2014
kategoria Dydaktyka
podkategoria Pomoc materialna
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi pomoc materialna stypendium zapomoga socjalne
załączniki